lördag 19 maj 2007

Nazism eller rasnihilism.

För bevarandet av jordens olika unika och variationsrika folkslag så krävs det att man erkänner att mänskligheten består utav just OLIKA folk.

Den utveckling och de ideologier som tillåtits regera och dominera Europa de senaste decennierna tar inte olika folks önskningar om fortsatt rätt till liv och utveckling på allvar!

Man målar upp en bild av tex nationalism som något ont och likställer detta med folkmord o dyl. Vad dessa människor sällan eller aldrig inser är att deras ideologi (rasnihilism) likväl leder till utplåning av folk som om självaste Adolf skulle sköta ruljangsen. Skillnaden ligger i att under ett rasnihilistiskt styre använder man inte kulspruta eller gas , under rasnihilismen skall i stället folken plågas under det sk mångkulturella samhällsexperimentet tills det att de olika folken som ingår i expeimentet inte längre existerar!

Resultatet blir detsamma som under nazityskland , endast ett folk kvarstår , fast denna gång är det inte ett nordligt folk eller ett för den delen något annat folk som går segrande ur striden. Man har i stället "skapat" ett helt nytt folk , ett mer lättstyrt folk som består av manipulerade nickedockor som inget hellre vill än att shoppa och äta skräpmat!
Detta är framtidens utopi och våta dröm hos de styrande i etablissemanget. Inget av det som varit skall ha något värde eller rätt att fortsätta bestå , inget skall få stå i vägen för den makt och penninghungriga eliten som besitter Bryssels högborg.
Endast önskningar om mera pengar och mera makt att styra över rotlösa folkslag erkänns som gott och eftersträvansvärt.
Ett rotlöst folk beslaget med bojor är det yttersta målet!

Gott är att detta är inte vad de allra flesta folken vill , högre ljuder protesterna från gräsrotsnivå, fler är de som väljer att organisera sig mot förtrycket , en intet sinande ström gör gemensam sak för att förpassa de förlegade odeologierna till historiens skräphög!!!

Gott är att se folket reser sig och säger ifrån!

Gott är att kampen fortsätter!

lördag 12 maj 2007

ND lika med nazism? Alliansen lika med diktaturskap?

Igår kunde vi läsa i diverse media om Nationaldemokraternas långt framskridna planer på en förskola med inriktning på det traditionellt Svenska , vad gäller pedagogik och värdeuppfattningar.

ND blev beskyllda för både apartheid och nazism utav framför allt sossarna och miljöpartiet i Södertälje. Det blev helt enkelt bestörta av att ND kräver samma rättigheter för Svenska barn som ALLA invandrarbarn i Sverige kan kräva och också kräver. En skola där de kan tala sitt modersmål med personal av samma ursprung , och med en moral som stämmer överens med den som tillämpas i hemländerna.

Idag kliver skolminister Jan Björklund in och förklarar att den skola som ND vill driva igenom (vilken är identisk i sin uppbyggnad som tex Judiska skolan) är olaglig och strider med den praxis som tillämpas inom skollagen. Den strider också mot de (demokratiska) värderingar som Sverige har idag. Ja tacka fan för det när vi i dagens Sverige bedriver självmordspolitik mot oss själva och där endast invandrarfolkens rättigheter tas tillvara.

Med Björklunds ståndpunkter redovisade så kan vi nu konstatera att vi tagit ännu ett steg närmre ett diktatursamhälle.

Tyck rätt käre Svensk!! Annars kommer alliansens polis och tar dig!!!


Kampen lever.

fredag 11 maj 2007

Från apartheid till nazism.

I går skrek sossen Tomas Johansson att Nationaldemokraterna var att jämställa med apardheidregimen i Sydafrika. Idag är det miljöpartiets Mats Pertofts tur , han nöjer sig inte med att vara lika blygsam som sin sosse kompis , han tar det steget längre och drämmer till med ........nazism!!

Ho Ho , tycker mej känna igen detta från någonstans. Hm........jo just det , det är från Nationaldemokraternas torgmöten i Södertälje! Men då brukar det vara AFA och andra verklighetsfrånskilda grupper som körar i bakgrunden.
Man hade ju högre förhoppningar om en vuxen karl(även om han är miljöpartist) än så här.

Kul dock att se att läget mellan (mp) och (s) inte förändrats , dvs de står heller inte i denna fråga enade , hahaha.

Ställer nog mina barn i kö till den Svenska förskolan , jag bor ju nästan i Södertälje.

En snabb skål på er borgare och marxister , innan ert skepp sjunker.


Kampen går vidare.

torsdag 10 maj 2007

Apartheid i Södertälje!!

Den fullkomligt obildade tillika utbildningsnämdens orförande Tomas johansson(som med stors annolikhet tilldelats denna post pga hans politiskt korrekta åsikter) beskyller idag ND för att vilja uppnå ett apartheidliknande system a la Sydafrika.

Detta för att ND har långt framgångna planer på att erbjuda Svenska barn vad redan barn av div andra nationaliteter och kulturer redan har. Nämligen en chans att få gå i en för Svenska barn avsedd förskola , med tillhörande Svensk uppfostran, mindre genuspedagogik och den Svenska kulturen i outspädd form som bas.
Tomas Johansson(s) tänker "utan tvekan" rösta ned ND's förslag och ansökan om(läs när) det kommer upp på hans bord! Givetvis i sann demokratisk anda.

Sommaren innan valet 06 inkom Robert Halef(kd) tillika Syrian med ett förslag till kommunfullmäktige om att på skattebetalarnas bekostnad tillse så att Syrianska seniorer skulle kunna resa till förslagsvis Antalya i turkiet en sisådär 8-9 mån om året , för att kunna rekreera sig i den egna atmosfären. Det vill säga , Svenska skattebetalare skulle vara med och betala för att seniorboende för syrianer!?
Men Halef lade så vackert till att "givetvis skall denna möjlighet erbjudas ALLA Södertäljes äldre". Väldigt vänligt av dej Halef , men jag föredrar i sådana fall en kryssning i de Norska fjordarna!
Nåväl! Jag har letat noga efter kommentarer av den rabiate Johansson men kan int finna något som helst som kan antyda rop om apartheidtänkande från Syrianen Halefs sida? Märkligt det där fenomenet. Det krävs en Svensk för att va rasist!!!!!


Märk mina ord. Kampen fortsätter!

onsdag 9 maj 2007

Hur många vet att..............?

....trotts att en överväldigande stort antal flyktingar och immigranter från Afrika bär på HIV ,så har man beslutat om att man inte kommer att tvångsmässigt avkräva dessa personer på ett par droppar blod.
Staten anser det viktigare att upprätthålla och skydda dessa människors integritet än att föra fram fakta samt att ta med i beräkningen om att oskyldiga riskerar smitta och därmed ett förstört liv. Och till slut en mycket utdragen och plågsam död.

Redan mars 1990 så hade Sverige ca 2400 HIV smittade personer.Av dessa var 20% invandrare(från vilka länder de härrör ifrån tyckte inte staten det var viktigt att tala om). Detta kunde man läsa i Sydsvenskan 15 april 1990 : Svenska myndighetspersoner och infektionsläkare avråder massmedier från att ta upp denna fråga. Risken är stor att en redan infekterad flyktingdebatt förvärras ytterligare!

Altså. staten är beredd att med DITT liv som insats och till fullständigt främmande människors förmån fortsätta ljuga DIG rätt upp i ansiktet i denna och många andra frågor rörande invandringen.

Inte ens beskyddandet av DIN hälsa och säkerhet får stå i vägen för att införliva mångkulturalismens underbara verklighet.

Detta var just vad som hände 3 polismän som åkt ut till en flyktingförläggning för att stävja ett slagsmål där.
Under ingripandet så fick en av konstaplarna blod från en av de boende stänkt i ansiktet. först efteråt blev polismannen informerad om flyktingens smitta. Jo jag tackar!!! Om han blev smittad? Snälla nån ,det är konfidentiellt.

Åtgärd: Ta inte hit människor från uppenbara smitthärdar.

Byt regering!

Gå inte på bio i Södertälje!

Om du önskar se en sedan länge efterlängtad favoritfilm så bör du tänka om ifall du tänkt att göra detta på någon av Södertäljes biografer.


Några bekanta till undertecknad skulle gå och se en film på biografen Roxy i centrala Södertälje , detta blevo en riktigt oangenäm upplevelse då ett gäng ungdommar(läs invandrarungdommar) behagade att både besvara inkommande samtal OCH att ringa sina bekanta på sina mobiler.
Vad dessa imbeciller inte varken kunde förstå eller acceptera var att några ur den delen av biobesökare som var ute för att se på filmen opponerade sig.
Genast började en skock ur nämnda gäng att kasta popcorn och annat som normala Svenskar normalt stoppar i munnen, samt att ur sitt vanliga kulturella språkbruk beskylla biobesökarna för tex hora , fitta , bitch och massa andra otrevligheter.
Detta beteende som för mej inte alls hör hemma i en Svensk biosalong föranledde att flertalet av de som för dyra pengar löst biljett kände sej så pass störda och hotade att de valde att lämna salongen.Givetvis under tjut och rop från apskocken.
Enligt uppgift till den lokala tidningen i Södertälje så betraktas biografer som en del av det offentliga rummet och ger därför inte personalen rätt att röra besökarna.(Konstigt! Hur gick det för Herr Fylking när han sjöng sin hymn till kungen i riksdagshuset?) Riksdagshuset som är det mest offentliga vi har!!! Inte för att jag på något sätt vill försvara Fylkings beteende , men vi kan klart konstatera att det är skillnad på folk och folk.

Men misströsta ej käre biobesökare och Svensk! Samhället tar givetvis reda på även edra rättigheter att i fortsättningen kunna se på bio utan störande element.
Man gör som idet övriga samhället , man hyr in ett VAKTBOLAG!!!! Nämen då så! Detta brukar ju få invandrargängen i ordning!!? Eller inte.
Dessa gäng ser ju som bekant väktare i uniform som det ultimata fiendeskapet , detta kommer att leda till än värre skrik och skrän (någon som sätter emot?).

Tänk er nästa gång dessa herrar kliver in i salongen och får syn på en väktare. Vilken lycka det blir för dem att visa att de "minsann inte bangar även för uniformerad personal"!!!!

Förresten är inte lösningen att enbart få dem ut ur salongen för att låta hederligt folk kunna avnjuta en film , lösningen ligger i att få dem ut ur landet där de inte i över huvudtaget kan störa oss mer!

Som en av mina favoritbloggare brukar säga:Budkavlen går. Rid i natt!!!

tisdag 8 maj 2007

Dina tankar om Fosterlandet är viktiga , använd dem till att väcka den sovande SVENSKEN för att organisera sig och ta strid i kampen för den egna friheten och o beroendet.

Än är inte spelet över även om det ibland känn kännas bittert. Många är vi(och vi blir fler och fler) som ser till vår livsuppgift att förändra och förbättra landets situation.
Det mångkulturella experimentet är inget bestående eller något naturligt tillstånd , utan detta är en skapelse utförd av en vilsen överhöghet som ser sig kunna tjäna pengar och makt genom att successivt bryta ned den urgamla Svenska moralen hos det folk man är satt att tjäna!!

Man använder sig av förvrängningar och påhitt som allas lika värde (skulle inte vilja vara barn till en person som har denna värdering) och ord som globalisering(även kallad imperialism). Detta talar man sig varm om precis som det vore den enda framtid som finns att erbjuda sitt eget och även andra folk.


Nationalismen presenterar man som något ont och som endast kan leda till utplåning av andra folk och raser. Inget kunde ju vara mer felaktigt , och detta VET våra politiker men man vägrar konsekvent att erkänna detta faktum i rädsla över att bli tvungna att tappa makten till de breda massornas vilja.

Nu är det hög tid att sluta skämmas att säga att man är STOLT över sitt ursprung och sin nedärvda rättmätiget , arvet som DINA förfäder byggt åt DIG!!!! Rätten till att själv kunna fortsätta i deras fotspår utan in/uppblandning av främmande inslag av avvikande och för DIG omoraliska kulturellement.


"Ett samhälle ruttnar , vi bygger ett nytt!"