onsdag 11 juli 2007

Byggare se hit!

Iskander Bikasha är en av de drivande för web sidan :www,ankawa.com.

Han är en av alla kristna som drivits ut ur Irak.
Med hjälp av hemsidan så sprider han nyheter om utvecklingen i Irak samtidigt som han bildar opinion. 15 000 läsare dagligen har denna hemsida och det får man väl kalla för en duglig läskrets.

Han skriver i Länstidningen i Södertälje hur han oroas över att utvecklingen går i religionens(Islams) ledband i hans forna hemland och hur detta givetvis påverkar hans folk negativt.
Han talar också om att det inte finns ngt hinder i den Irakiska konstutitionen för att skapa en autonomi för de kristna folken.

Citerar här Iskandres ord "ett alternativ vore att bygga upp de raserade byarna i Ninve-slätten , i norra delen av landet. Det skulle få folk att fly dit i stället för utomlands".

Detta är vad vi i Nationaldemokraterna förspråkat länge , men då blir vi belagda med det förnämliga epitetet "rasister". Undrar vad riksdagspartiernas reaktion blir på Iskanders ord?

Föreslår att Svenska regeringen tar fasta på de kristna Irakiernas egna önskan om att få hjälp att bygga sig sitt egna land. Skicka dit SKANSKA tex.
Alla har att tjäna på detta , inte minst kristna Irakier.

kämpa på landsmän och bröder!