måndag 19 november 2007

Våldet som inte finns.

Hej go vänner ,och även ni andra!

Som bekant så drar sig datumet för Salemmarschen allt närmre. Och som bekant är det ett herrans liv på vänsteraktivister och även på de folkvalda i Salems kommun. I år har man från kommunens sida tagit till knepet att skicka en liten väldirigerad DVD till regeringen för att få stopp på alla "högerextremister" och "nazister" som "fängslar" varenda Salembo denna kväll.
Ta en titt på den. http://www.salem.se/upload/Stab/Bildspel/index.swf

"Slaget om Salem" är rubriken. Slaget? Förklarar Salems kommun krig med arrangören ,eller vill man bara visa att man med sedvanlig demokratisk metod vill avstyra en marsch man tycker inte borde finnas?

Det konstiga är ju att den politiskt korrekta juntan i Salems kommun inte vill att marschen går av stapeln pga den vänder sitt protestsyfte mot ett våld som man vägrar erkänna att det existerar. Det våld som riktas mot svenskar just bara för att de är svenskar. Man erkänner inte marschens syfte ,men ändå kallar man denna dag för "slaget om Salem"? Kan det vara så enkelt att dessa herrar inte förstått att det inte från deltagarnas sida handlar om ngt slag ,utan det helt enkelt är en manifestation för sorg och vanmakt? En manifestation för ett erkännande av det svenskfientliga våldet.

Vad skulle det sk slaget bestå av ? Och varför anser man att det är demonstrationsarrangören eller dess deltagare som skall nedkämpas i detta slag? Hur kommer det sig att kommunpolitikerna inte ägnar sin tid till att vända blickfånget mot de som sedan flera år anser sig utkämpa ngt slags krig i Salem denna dag? Hur kommer det sig att våldsverkare tillåts och t o m uppmuntras från politikerhåll att slå sönder både privat och gemensam egendom?
När vill politiker kringgå grundlagar för att bli av med dylikt pack bestående av anarkister och antidemokrater?!
Hur kan politiker få det till att bli demonstrationsdeltagarnas fel att ca 4 väldresserade Salembor känner sig fängslade i sina hem ,när det är osnutna slynglar ur den sk motdemostrationen som härjar och förstör?

Nej kära kommunpolitiker i Salems kommun ,ta och bege eder ut i den verklighet vi andra tvingas leva i ,och för all del ta och närvara vid manifestationen. Det är en mycket fin upplevelse samt den sanna bilden av vad som försiggår i Salem den aktuella kvällen. Väl mött!