onsdag 9 maj 2007

Hur många vet att..............?

....trotts att en överväldigande stort antal flyktingar och immigranter från Afrika bär på HIV ,så har man beslutat om att man inte kommer att tvångsmässigt avkräva dessa personer på ett par droppar blod.
Staten anser det viktigare att upprätthålla och skydda dessa människors integritet än att föra fram fakta samt att ta med i beräkningen om att oskyldiga riskerar smitta och därmed ett förstört liv. Och till slut en mycket utdragen och plågsam död.

Redan mars 1990 så hade Sverige ca 2400 HIV smittade personer.Av dessa var 20% invandrare(från vilka länder de härrör ifrån tyckte inte staten det var viktigt att tala om). Detta kunde man läsa i Sydsvenskan 15 april 1990 : Svenska myndighetspersoner och infektionsläkare avråder massmedier från att ta upp denna fråga. Risken är stor att en redan infekterad flyktingdebatt förvärras ytterligare!

Altså. staten är beredd att med DITT liv som insats och till fullständigt främmande människors förmån fortsätta ljuga DIG rätt upp i ansiktet i denna och många andra frågor rörande invandringen.

Inte ens beskyddandet av DIN hälsa och säkerhet får stå i vägen för att införliva mångkulturalismens underbara verklighet.

Detta var just vad som hände 3 polismän som åkt ut till en flyktingförläggning för att stävja ett slagsmål där.
Under ingripandet så fick en av konstaplarna blod från en av de boende stänkt i ansiktet. först efteråt blev polismannen informerad om flyktingens smitta. Jo jag tackar!!! Om han blev smittad? Snälla nån ,det är konfidentiellt.

Åtgärd: Ta inte hit människor från uppenbara smitthärdar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Fullständigt oacceptabelt och vedervärdigt. Förhoppningsvis kan vi börja vrida klockan rätt vid valet 2010, om det nu inte är för sent?

Fosterjordnära sa...

Det är ALDRIG för sent!

Tack för ditt goda omdöme , det värmer.